АРБАЛЕТИ

 
АРБАЛЕТИ

 
Рейтинг: 3.00
(27)
Публикации
Фото Галерия
Производители
Видео
Картички
За контактиПубликации / Видовете арбалети според рамената им

Видовете арбалети според рамената им
17.05.06 18:35
Разглеждайки съвременните арбалети, човек неминуемо установява една от основните черти, която ги разделя на два типа. Това е вида на рамото /лъкът/ на арбалета. По този признак те биват рефлексни и комплексни.

Рефлексени арбалети /Recurve/– схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рамената на тези арбалети са завити към посоката на изхвърлянето на стрелата. Самите извивки /рогата/ на лъка служат за усилване на изтласкването в крайната му фаза. Това е една от класическите форми на лъка и се използва повече от 25 века!  При съвременните арбалети тази конструкция е намерила приложение в по-непретенциозните модели. Това обаче не е правило, защото едни от най-високо оценените арбалети в света, тези на Excalibur, са именно от този тип. Те са много популярни сред ловците в Канада и САЩ. Основните предимства които се изтъкват е непридирчивостта към замърсяване и студ. Друго  качество на рефлексните арбалети е по-високата прецизност. Основният им недостатък е по-малката ефективност на този тип лък. При арбалети с равно усилие за зареждане, тези с комплексен лък има значително по-дълъг работен ход на тетивата и по-висока начална скорост на стрелата. За да се компенсира този недостатък някой рефлексни арбалети имат мощност над 100 кг. Това налага използването на приспособления за зареждането им и усилени спускателни механизми.

При рефлексните арбалетите се срещат две основни конструктивни решения. Първото е когато двете рамена са един общ детайл - Монолък. Това е по-простото  и по-неефективно решение. Другият вариант е когато раменете са разделени и всяко има отделен монтаж към ложата на арбалета. Така се дава възможност за изравняване на равината на изтласкване с правата на стрелата. С две отделни рамена са и някои “сгъваеми” модели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексни, Сложни арбалети  /Compound/ - схема 2.

 

 

 

 

 

 

В България няма установено название на този тип лъкове и арбалети. Често ги наричат “блокови”, “полиспастни” или просто “с ролки”. Почти всички производители придпочитат тази конструкция за моделите си от по-висок клас. Характерно за комплексните арбалети е наличието на две и повече тетиви. Образно тетивата върху която поставяме стрелата може да се нарече тласкаща, а осаналите – работни. Другият основен елемент са т.нар. “ролки”, които в повечето случаи са ексцентрици. Те прехвърлят усилието на работните тетиви към това на тласкащата. При различните производители съществуват конкретни разлики в броя на тетивите и ексцентриците.

Основно преимущество на тази конструкция е дългият ход на тласкащата тетива. Сложните рамена са почти с 50% по-ефективни  от рефлексните при една и същата мощност. Друго предимство е, че усилието намалява по време на самото зареждане. Така спускателите на тези арбалети работят значително по-облекчено. Недостатък на комплексните арбалети е деликатният им механизъм и уязвимостта спрямо механични повреди. Също така тези арбалети се нуждаят от по-редовна поддръжка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществуват и смесени конструкции. Типичен представител e Barnett RC-300, при него система от ексцентрици е поставена върху рефлексни рамена.

При спортните арбалети за прецизна стрелба, рамената са с проста дъговидна формата (без рога) защото те не се нуждаят от много голяма мощност.

 

 

 

 

 

 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.4661